Meinoud Sportel

Audiovisuele produkties

Vorm

De vorm is, meer nog dan de inhoud, hèt middel om iets teweeg te brengen bij de kijker. Naast informatie probeer ik in een productie een gevoel over te brengen. Een extra laag boven beeld en geluid. Hier verleiden we de kijker om mee te gaan in het verhaal. Als dat lukt is de communicatie geslaagd.

Wat je mensen laat zien en horen is afhankelijk van vele factoren: Wat is je doelgroep, wat wil de opdrachtgever communiceren, wat is het medium dat je gebruikt? Allemaal factoren die invloed hebben op de vorm.

Een belangrijk stijlmiddel is het vertellen van de inhoud aan de hand van verhalen van mensen die het onderwerp aangaat. Een simpele vorm, direct en doeltreffend. Gewone mensen die de hoofdrol spelen. Of in sommige gevallen acteurs die het verhaal verbeelden. In andere gevallen vraagt een onderwerp om een meer abstracte vorm. Veel is mogelijk, één uitgangspunt staat vast: de vorm is altijd ondergeschikt aan de inhoud.