Meinoud Sportel

Audiovisuele produkties

Inhoud

In mijn televisieopleiding leerde ik dat inhoud altijd centraal moet staan. De toon, de vorm, de verbeelding, alles moet de inhoudelijke doelstelling van de productie dienen. In het productieproces toets ik met de opdrachtgever op meerdere momenten de gemaakte keuzes aan de communicatiedoelstelling. Zowel in de voorbereidende fase op papier als in de (voor)montage kijken we welke consequenties alle genomen beslissingen hebben.

Ook al hebben we de beschikking over technologie met onbeperkte mogelijkheden, de kern van mijn werk is verhalen vertellen. Ik investeer veel energie in het leren kennen van de inhoud om het verhaal goed te kunnen vertellen. Ik wil tijdens een opdracht de klant goede adviezen kunnen geven. Over de inhoudelijke keuzes en structuur van de productie, maar ook over de inzet van de productie in de totale communicatie.